Pomůžeme vám získat dotaci

 • Vypracujeme studii proveditelnosti

 • Vybereme a specifikujeme technologie pro účely dotace

 • Připravíme projekt k podání žádosti o jakýkoliv dotační titul v ČR

K financování vybraných energetických projektů můžete využít podporu těchto dotačních titulů:

Národní plán obnovy (NPO) 

 • Restart ekonomiky a zmírnění dopadů pandemie
 • Cca 172 miliard Kč pro ČR (do r. 2026)
 • Podpora FVE do 1 MWp a zároveň BESS do 1 MWh

Modernizační fond

 • Podpora OZE a snižování emisí ze strany EU
 • Min. 150 miliard Kč pro ČR
 • Podpora projektů do 1 MWp / nad 1 MWp

OP TAK

 • Dotační tituly pro malé, střední a velké podniky v ČR (včetně Prahy)
 • Téměř 80 mld. Kč (do r. 2027)
 • Podpora technologií a aplikací pro lepší konkurenceschopnost

S naší pomocí získáte dotaci snáz

Rádi se o vašem projektu dozvíme více, vypracujeme pro vás studii proveditelnosti, vybereme technologie pro účely dotace a připravíme projekt k podání žádosti.