Prohlédněte si

Výsledky naší práce

Elektrické sítě NN, VN

Související stavební práce

Multifunkční bateriové systémy BESS

Obnovitelné zdroje (FVE, tepelná čerpadla)

Building Management systémy (BMS)

Výstavba, rekonstrukce a servis elektrických sítí

Realizace sesterské společnosti Energon Dobříš

Výstavba, rekonstrukce a údržba elektrických stanic

Realizace společnosti Energon Energo (předchůdkyně Energon Energy Solutions)

Nexen Tire – Montáž rozvoden a transformátorů VN (Žatec, ČR)

Zakázka zahrnovala:

 • Montáže rozvoden 6 kV / 22 kV / 110 kV
 • Montáže transformátorů VN
 • Montáže kabelových tras v průmyslovém areálu

Severočeské doly – Výstavba trafostanic, generální oprava a modernizace zakladačů a drtiče (doly Bílina a doly Tušimice, ČR)

Realizace společnosti Energon Energo (předchůdce Energon Energy Solutions)

 • Výstavba mobilních trafostanic (2 samostatné projekty)
 • Generální oprava a modernizace elektro technologií zakladačů a drtiče

Stavební práce související s energetickými projekty

Výstavba nové haly pro sklad traf (Křimice, ČR)

Realizace Energon Stavební

 • Rozměr haly: 45x20 m
 • Součástí realizace byla i výstavba nové dešťové a splaškové kanalizace, nové kompletní asfaltové povrchy a úprava terénu v okolí haly
 • Realizace: IX/2019 – VI/2020

Demolice a modernizace budovy společných provozů (Praha – Řeporyje, ČR)

Realizace Energon Stavební

Realizace zahrnovala:

 • Částečnou demolici staré budovy
 • Třídění a recyklaci demolovaných materiálu (včetně azbestu)
 • Kompletní rekonstrukci zbylé části budovy (nové povrchy podlah, stěn a stropů, nové rozvody elektroinstalací a vody, kanalizace, nová fasáda, kompletní oprava střechy)
 • Součástí zakázky bylo i vybudování nové komunikace a parkovacích stání

Výměna vedení VVN (ČR)

Realizace Energon Stavební

Kompletní rekonstrukce vedení VVN zahrnovala výkopy, osazení stožáru, betonářské práce a úpravy terénu.

Multifunkční bateriové systémy BESS

První „all-in-one“ bateriový kontejner v ČR

Realizace sesterské společnosti Energon Dobříš

Navrhli a postavili jsme první „all-in-one“ BESS kontejner, který kompletně vznikl v České republice.

 • Kapacita 1,3 MWh
 • Výkon 1 MVA
 • Průlomový „all-in-one“ koncept (kompletně navržený i realizovaný v rámci Energon Holdingu)
 • Bateriové úložiště, měniče, VN rozvaděč i transformátor v jediném kontejneru
 • Řada inovací v oblasti bezpečnosti i efektivity technologií
 • Unikátní EMS (Energy Management System) – intuitivní, jednoduchý na ovládání, multijazyčný
 • Množství funkcí (záložní zdroj UPS, peak-shaving, start ze tmy, regulace napětí/frekvence/účiníku, kompenzace jalové energie, posilování přenosové kapacity sítě)

Obnovitelné zdroje

Bohemia Apple – 200kWp střešní fotovoltaika (Tuchoraz, ČR)

Realizace sesterské společnosti S-Power Energies

 • FVE na střeše výrobní haly – instalovaný výkon 204,5 kWp (742 FV panelů)
 • Instalace FVE technikům trvala 1 měsíc
 • Solární elektřina celoročně pokrývá část spotřeby na chlazení
 • Roční úspora na energiích min. 350 000 Kč
 • Polovinu celkové investice pokryla dotace OP PIK

DD Pneu / Haibike Morava – Střešní fotovoltaika a bateriové úložiště (Moravská Nová Ves, ČR)

Realizace sesterské společnosti S-Power Energies

 • Střešní FVE - instalovaný výkon 19,5 kWp (60 FV panelů)
 • Bateriové úložiště o kapacitě 38 kWh (+ související technologie)

Šlo o několikafázovou realizaci: 

 • Nejprve jsme majiteli instalovali FVE na střechu domu, vzápětí na střechu firmy. 
 • O dva roky později jsme firemní FVE rozšířili o bateriové úložiště. 
 • S růstem firmy se chystají další rozšíření.

Automatizace technologií v budovách (MaR)

Jaguar Land Rover – Největší výrobní areál v CEE (Nitra, Slovensko)

Realizace sesterské společnosti Buildsys

Při výstavbě areálu Jaguar Land Rover jsme byli hlavním dodavatelem:

 • Automatizace všech budov (s výjimkou dvou objektů) 
 • Komplexního řešení centrálního Building Management systému (BMS) 
 • Integrace měření spotřeb energií napříč celým závodem

Vedle toho jsme instalovali a zprovoznili dvě 22 kV rozvodny a podíleli se na montáži venkovní 110 kV rozvodny.

Projekt byl unikátní svou velikostí (jde o jeden z největších investičních projektů ve střední Evropě):

 • Navrhli jsme komplexní komunikační strukturu propojení všech objektů 
 • Integrujeme a řídíme: 700 technologických zařízení, 8 000 energetických hodnot, 200 MWh denní spotřeby energie

OPAVIA Mondelēz: Největší továrna Mondelēz International v Evropě (Opava, ČR)

Realizace sesterské společnosti Buildsys

Realizace zahrnovala: 

 • Řízení zdrojů tepla a chladu (vnitřní teplota) 
 • Řízení vzduchotechniky (vnitřní klima) 
 • Řízení distribuce médií po areálu
 • Řízení využití vodních zdrojů pro chladicí věže (studny, dešťová voda)
 • Monitoring spotřeby (energie)
 • Monitoring výroby (stlačený vzduch, diesel, reverzní osmóza)
 • Integrované řízení všech technologií prostřednictvím BMS (Building Management System)
 • Energetický management 

Specifika projektu: CHLAZENÍ

Kvůli výrobnímu procesu, kde klíčovou roli hraje teplota vnitřního prostředí, jsme systémům chlazení věnovali speciální pozornost.

Realizace proběhla podle zadávací dokumentace (projekt jsme nepřipravovali my), ale posléze jsme iniciovali několik klíčových změn, které ve výsledku ušetří několik milionů korun ročně v provozních nákladech, a navíc prodlouží životnost použitých technologií.