Klasická i moderní energetika na míru

V balíku přímo na míru vašim potřebám připravíme ucelené řešení i dílčí projekty. Našimi zákazníky jsou nejčastěji průmyslové podniky, komerční subjekty a veřejný sektor.

Klasická energetika

Moderní energetika

Ucelená energetická řešení

Pomoc se získáním dotací

Realizace zajišťujeme od A do Z:

 • Analýza potřeb

 • Návrh řešení

 • Příprava projektu

 • Pomoc s financováním a dotacemi

 • Instalace (realizace)

 • Následný servis 

Jednáte s jediným dodavatelem - šetříte svůj čas, starosti i peníze.

KLASICKÁ ENERGETIKA

Elektrické sítě

Poskytujeme komplexní služby týkající se energetických sítí a zařízení NN, VN.

Řešíme trafostanice, stožáry elektrického vedení, nahrazování venkovního vedení kabelovým, posilování přípojek i instalace kabeláží rypadel v povrchových dolech. 

Zajišťujeme od A do Z:

 • Projekci
 • Výstavbu
 • Rekonstrukci
 • Údržbu

Elektrické stanice a výrobny

Poskytujeme komplexní služby týkající se elektrických stanic VN, VVN a ZVN.

Máme mnohaleté zkušenosti s výstavbou, rekonstrukcemi i údržbou:

 • Rozváděčů NN do 1000 V AC / 1500 V DC
 • Rozváděčů sekundární techniky
 • Rozváděčů do 52 kV
 • Vnitřních a venkovních rozvoden a souvisejících technologií 3-400 kV

Veškeré tyto služby opět zahrnují servis od A do Z, včetně zajištění technického dozoru a revizí elektrických zařízení.

Související stavební práce 

Vedle odborných energetických prací kompletně řešíme i související stavební a sanační práce, např.:

 • Stavby kolektorů a kabelovodů
 • Výstavbu linek NN, VN, VVN (stavební část)
 • Stavební části rozvoden, trafostanic a další.

MODERNÍ ENERGETIKA

Stavíme velkokapacitní bateriová úložiště na klíč, fotovoltaické elektrárny. Navrhujeme řešení pro kogenerační a trigenerační jednotky a automatizacujeme technologie v budovách.

Multifunkční bateriové systémy BESS

Stavíme velkokapacitní bateriová úložiště na klíč. Od kompaktních „all-in-one“ systémů až po rozsáhlé instalace.

Vytvořili jsme vlastní Energy Management System (EMS) - řídicí systém, který přizpůsobujeme individuálním potřebám každého zákazníka.

Potenciál BESS úložišť:

 • Snižují náklady na rezervovanou kapacitu
 • Poskytují spolehlivou zálohu při výpadku sítě
 • Slouží jako ochrana proti mikrovýpadkům
 • Vylepšují kvalitu elektrické energie
 • Umožňují efektivnější využití obnovitelných zdrojů 
 • Přispívají ke stabilizaci přenosové a distribuční soustavy
 • Umožňují zapojit se do podpůrných služeb (PPS)
 • Usnadňují rychlonabíjení elektromobilů

Obnovitelné zdroje: FVE, tepelná čerpadla

Na výstavbu fotovoltaických elektráren (střešních i pozemních) i dalších obnovitelných zdrojů se specializujeme víc než 10 let. 

Jednotlivé technologie doplňujeme o bateriová úložiště (aby se jejich potenciál využil na maximum). 

Případně je dokážeme vzájemně provázat, aby energetické úspory byly co nejvyšší.

Doporučíme vám nejvýhodnější kombinaci technologií a pomůžeme vám se získáním dotace z dostupných dotačních programů.

Kogenerace a trigenerace

Do našich hybridních řešení navrhujeme i kogenerační a trigenerační jednotky. 

Kogenerace představuje ekologicky šetrnou metodu výroby elektřiny a tepla z jednoho druhu paliva. 

Má celou řadu výhod:

 • Snižuje emise CO₂ až o 30 % 
 • Snižuje spotřebu paliva (díky vysoké energetické účinnosti) 
 • Snižuje náklady na výrobu elektřiny i tepla
 • Přispívá k decentralizaci výroby energií
 • Snižuje přenosové a distribuční ztráty 
 • Umožňuje zapojení do podpůrných služeb (od 1 MW)
 

Trigenerace vzniká rozšířením kogenerace o absorpční chladící jednotku. Jde o ekologicky šetrnou metodu výroby elektřiny, tepla a chladu.

V moderních energetických systémech se kogenerace a trigenerace uplatňují stále častěji.

Building Management systémy (BMS)

Automatizace technologií v budovách hraje v moderní energetice zásadní roli. Chytré technologie ale ještě nedělají chytré budovy.

Klíčové je: 

 • Provázat systémy jednotlivých technologií
 • Naplánovat vše už ve fázi projektu 
 • Vytvořit jednotný řídicí systém, který umožní ovládat veškeré technologie z jednoho místa

Výsledek? 

 • Energetické úspory
 • Levnější provoz
 • Komfortní prostředí

V rámci Energon Holdingu máme bohaté zkušenosti s průmyslovými podniky, komerčními budovami i veřejným sektorem.

UCELENÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ

Všechny výše uvedené odbornosti umíme kombinovat. 
Využijte toho při tvorbě nového energetického systému i při optimalizaci současného řešení.

Jak to funguje?

 • Na základě individuálního setkání vyhodnotíme, co přesně potřebujete.
 • Navrhneme technologie, které nejlépe splní stanovené cíle – ať už potřebujete ušetřit na energiích, snížit emise, posílit energetickou soběstačnost, zefektivnit fungování nebo všechno dohromady. 
 • Vy si podle ekonomických možností vyberete nejvhodnější variantu.
 • My od A do Z zajistíme studii, přípravu projektu, realizaci i následný servis.

Navrhneme technologie

které nejlépe splní stanovené cíle: snížit emise, ušetřit na energiích, zvýšit soběstačnost a další.

Zajistíme od A do Z

studii, přípravu projektu, realizaci a následný servis. Případně pomůžeme s financováním nebo dotacemi.

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT DOTACI

Během realizace energetických projektů vám rádi pomůžeme i s financováním. 

Mapujeme podmínky dotačních výzev pro podnikatele. 

 • Tam, kde to je možné, vyřídíme dotaci za vás.

 • V ostatních případech připravíme potřebné podklady a poradíme, jak dosáhnout na nejvyšší možnou podporu.

Snižte s námi provozní náklady a emise CO₂